Fra januar 2020 ble det forbudt å fyre med fossil brensel for oppvarming av boliger og næringsbygg. Mange lurer på hva alternativene er. Vi bistår med veiledning om hva som er beste løsning for deg. Les videre om de ulike løsningene her:

BIOFYRING
Dersom du har benyttet parafin, er tanksanering løsningen. Dersom du har benyttet fyringsolje, kan du konvertere til biofyring. Ønsker du overgang til biofyringsolje, bør det gjøres noen tilpasninger for en driftssikker overgang. Det bør gjennomføres en tankrens – om dette er mulig – før overgangen til biofyring. DRIV energi tilbyr den reneste biofyringsoljen på markedet, Bio Caleo, laget av raps. Vi har grundig kunnskap om biofyring. Her kan du lese mer om biofyring (klikk)

Fyringstekniker – for omlegging til bio
Dersom du kan gå over til biofyring, må det gjøres tilpasninger for en driftsikker overgang. Dette sørger en fyringstekniker for. Konvertering til biofyringsolje kan være en gunstig og langsiktig løsning for ditt hjem.

PARAFIN
Levering av parafin var slutt til påske 2019. Det produseres ikke mer av produktet. Flere aktører avsluttet levering allerede i 2018. Det finnes foreløpig ikke et fullgodt bioalternativ til parafin, som vi anbefaler. Derfor blir alternativet til parafin å sanere tanken.

Varmepumpe for effektiv oppvarming
En «luft-til-luft»-varmepumpe er et godt alternativ til oppvarming, om du har benyttet parafin. En fyringstekniker kan gi deg råd om du ønsker å gå over fra oljefyr til varmepumpe. Vi har tips om fyringsteknikere du kan ringei ditt område.

Tanksanering – uten å grave
Skal du avvikle bruken av olje eller har parafinanlegg , må tanken sikres – det vil si tanksanering.
Vi kan gi deg kontakt med et firma som tilbyr en enkel løsning uten graving på eiendommen, dersom de kommunale forskriftene tillater dette. I flere kommuner er det bestemt at alle tanker skal graves opp.

Tanksanering eller biofyring – riktig løsning for meg?

Ta gjerne kontakt med oss på tank@ooes.no eller fyll inn i skjema nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at ved å sende inn dette skjema, godkjenner du at vi lagrer dine personopplysninger i vårt kundeoppfølgingssystem. Samt at vi kan sende deg informasjon og opplysninger som gjelder produktet du har vist interesse for.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.