Trygve Løvås er daglig leder i Kongsberg Entreprenør med søsterselskaper, han eier bedriften sammen med Knut Teigen og Tommy Hansen.

Det som driver meg er en brennende interesse for å få til ting sammen med andre, sier Trygve. -Å skape en trygg bedrift, samtidig som man omgås mange mennesker og skaper gode relasjoner, det er hele grunnlaget.

Gjennom det siste årets koronautfordringer har bedriften møtt de samme hindringene som resten av samfunnet, men har allikevel klart seg bra.
– Vi har nok følt på de samme tingene som alle andre, mener Trygve. – Prosjektene har ikke stoppet opp, men folkene våre har hatt flere utfordringer oppi det hele. Men vi har vært nøye på å ta forhåndsregler og det har gitt oss en stabilitet som vi er takknemlige for.

Kongsberg Entreprenør har siden 2005 sørget for allsidige tjenester innen grunnarbeider til private, offentlige og profesjonelle utbyggere. Bedriften er stolt av å kunne levere et bredt tjenestespekter; bygging av veianlegg, infrastruktur for boligfelt, tomteopparbeidelse, vann og avløp, rivning og sprengning, og transport av alle typer masser. Nøkkelen til å bygge en solid bedrift, nå med 85 ansatte, har vært å sørge for å være en fleksibel samarbeidspartner til kundene.

Trygve ser med stolthet tilbake på et par store prosjekter de siste årene. Han forteller om et omfattende flomsikringsprosjekt for Kongsberg Næringspark, hvor man dro helt til Tyskland for å lære fra lignende prosjekter. Han følger opp med historien om et utfordrende prosjekt for oppbygging av veier og tuneller på nye E134, sammen med Implenia. Der Kongsberg Entreprenør bidro på hele utarbeidelsen; fra vann og avløp til bygging av vei i utfordrende landskap. Det går igjen i historiene at det er mange folk som har stått på for å få det til, sammen.

Kongsberg Entreprenør jobber med prosjekter som krever en stor maskinpark i sving. Da blir det avgjørende å holde alt i gang på en effektiv og sikker måte.

Der vi jobber på prosjekter har drivstoffet en sentral rolle. At vi har en lojal leverandør med enkle bestillingsrutiner som leverer der vi er, akkurat når vi trenger det, det er helt avgjørende. Der har vi DRIV energi med på laget, forteller Trygve. – Vi startet også tidlig med mål om å redusere tomgangskjøring og effektiv kjøring, noe som har gitt gode resultater.

Når det kommer til en stor entreprenørs muligheter og utfordringer i fremtiden – der er Trygve klinkende klar;

– Vi er med på alt, der kunder trenger oss! Vår viktigste hensikt er å gjøre kunder fornøyd. Vi har fortsatt kunder med på laget fra tiden før vi ble Kongsberg Entreprenør, det viser vel at vi får til nettopp dette.