Vi er stolte over å være sertifisert på kvalitet gjennom ISO 9001 og på miljø med ISO 14001. Med fokus på miljøet, stiller vi følgende forventninger til oss selv og omgivelsene:

DRIV energi skal sørge for at virksomhetens aktiviteter blir utført på en trygg og sikker måte, slik at de ansatte ivaretas og ytremiljø ikke blir skadet. Vi skal utføre oppgavene, slik at vi ikke påfører omgivelsene, eller miljøet skade eller forurensning. Dette vil være gjenspeilet i våre ansattes kompetanse og væremåte, som ivaretar det samfunnsansvaret som forventes av DRIV energi. Vi forventer at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Miljøkrav vil være en sentral del av kontraktene vi inngår. Vi ønsker aktivt å informere om vårt miljøarbeid og ha en god dialog med våre interessenter rundt miljøspørsmål.

DRIV energi skal, ved utvelgelse av sine leverandører, legge følgende kriterier til grunn:
• I den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp.
• Ha et bevist miljøforhold til våre leverandører.
• Arbeide forebyggende for aktivt følge utviklingen innen miljøområdet.
• Ta hensyn til ytre miljø ved vurdering av nye produkter, teknikker eller teknologier.
• La kommunikasjonen av miljøspørsmål bygge på fakta og helhetssyn og gjennomsyres av åpenhet og tydelighet.