Fyring Industri

Fra januar 2020 ble det forbudt å benytte fossil brensel til oppvarming av boliger og næringsbygg. Private husstander har derfor ikke lov til å bruke fyringsolje lenger. Bedrifter kan få dispensasjon til å bruke fyringsolje i produksjonsøyemed. Vi fortsetter å levere fyringsolje til bedrifter med produksjonsbehov.

Dersom du ikke kan benytte fyringsolje lenger, anbefaler vi å konvertere tanken til biofyringsolje, som et rask og rimelig alternativ til fossilt. Din lokale fyringstekniker må gjøre noen justeringer for å rigge tanken klar for biofyringsolje, det anbefales også en tankrens der det er mulig. Vi leverer den beste biofyringsoljen laget av raps. Ta kontakt med oss på tlf 32 75 90 80 eller via epost; post@ooes.no  – så hjelper vi deg med bestilling av bio.

Bestill her