HVO 2G Polar/Offroad

HVO bioolje er et biobasert drivstoff som fremstilles gjennom hydrering av fornybar råvare og betegnes ofte som HVO (hydrogenerert vegetabilsk olje).

Bruksområder

Brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for fornybart drivstoff – HVO. Produktet er i sin kjemiske oppbygning stort sett identisk med fossil diesel, men siden gjeldende dieselstandard  ikke helt oppfylles, kreves det godkjenning fra motorprodusenten. Varianten HVO 2G Offroad tilbys bruk utenfor vei, HVO 2G Polar er ment for veibruk.

Fordeler

HVO 2G er et av drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i fossile CO2-utslipp., med inntil 88% reduksjon.

Produktet er tilsatt smørende additiv som minimer slitasje i drivstoffsystemet.

Innhold

HVO 2G er utelukkende fremstilt av fornybare råvarer som vegetabilske oljer, trevirke og animalsk fett og oppfyller standarden for Parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling.

Bestill her