Farget diesel

Farget diesel er en ren diesel tilsatt farge uten veiavgift for bruk på anleggsmaskiner og i jordbruket. Anleggsdiesel, landbruksdiesel eller avgiftsfri diesel er andre ord som også brukes om farget diesel. Vi leverer farget diesel sertifisert etter bransjestandard EN 590.