Vi følger tett all informasjon og retningslinjer som kommer fra myndighetene i forhold til COVID-19 viruset og smitteverntiltak. Helsen til våre medarbeidere, kunder og andre samarbeidspartnere har høyeste prioritet for oss.

Vi har opprettet mange smitteverntiltak i vår bedrift og ønsker å dele dette med dere:
– Reiserestriksjoner både i jobb og privat
– Alle fysiske møter avlyses og gjennomføres heller per telefon og digitale møteplattformer
– Kritiske funksjoner er satt på hjemmekontor
– Der det kreves besøk ved ett av våre kontorer er det gitt retningslinjer for besøkende på hoveddør
– Meget strenge smittevernrutiner er satt i verk for vår transportdel
– Det jobbes med egen beredskapsplan for levering av drivstoff, smøreoljer og fyringsprodukter i tilfelle vår leveringskapasitet skulle bli rammet. Det vil i såfall bli prioritert å levere til samfunsskritiske funksjoner som sykehus m.m.
– Vi har jevnlig kontakt med våre leverandører, som bekrefter at de så langt har full kontroll på leveringskjeden sin

Vi håper på forståelse for at det kan være litt hverdagsstøy i bakgrunnen når du snakker med oss på telefonen, der situasjonen krever hjemmekontor.

Vi kan fortelle at vi er fullt operative og gjør vårt beste for å bistå kunder på samme måte som før.

Vi oppfordrer alle til å følge anbefalte tiltak for den store dugnaden vi har i landet vårt for øyeblikket. Ta vare på hverandre!

Beste hilsener fra vårt team i Olje- og Energisenteret