AdBlue – en miljøfaktor for drivstoff

Du kan tenke miljø, også med diesel på tanken – AdBlue kan med den rette teknologien redusere utslipp av farlige stoffer med hele 90%!

På Holmen i Drammen kan man tanke AdBlue fra pumpe – dersom du har en personbil med Euro6 motor. Det er egen tank på bilen for påfylling av miljøstoffet!

Har du egen påfylling av AdBlue på dieselbilen?

Det er viktig å fylle AdBlue og diesel i separate tanker på kjøretøyet. AdBlue er et vannbasert hjelpestoff som sprøytes inn i eksosen for å redusere utslipp av CO2 og NOx fra dieseldrevne motorer. Væsken omdanner skadelig nitrogenoksid (NOx) fra dieseleksosen ved hjelp av katalysatorteknologi, til harmløst nitrogen og damp. AdBlue har blitt brukt i Norge siden nye EØS-krav i 2015, for alle dieseldrevne kjøretøy over en viss størrelse, og er nå vanlig også på nyere diesel personbiler med Euro6 motor. Derfor er behovet stadig økende langs veiene, også i personbilmarkedet.

AdBlue fra pumpe eller levert dit du trenger det

DRIV tilbyr AdBlue fra pumpe ved 30 drivstoffstasjoner – det betyr tilgjengelig og enkel påfylling for yrkessjåfører og privatkunder. Det leveres også AdBlue direkte til næringsdrift, i større volum. Det er betydelig større forbruk av AdBlue hos tungtransportkjøretøy enn hos privatbiler.