Rapporter og erklæringer

Uavhengig av lovpålagt rapportering, har DRIV energi alltid jobbet med menneskers og lokalsamfunnets beste. Vi skal bidra positivt på alle måter vi kan, og samtidig ha med oss de potensielle negative følgene vår drift kan ha. På denne siden vil du finne våre rapporter og redegjørelser innen ESG-rapportering og Åpenhetsloven.

Bærekraftsrapport (ESG)

Fra 1. januar 2024 vil DRIV energi AS lage bærekraftsrapport. ESG er en engelsk forkortelse for Environmental, Social and Governance. På norsk sier vi klima og miljø, sosiale forhold og ansvarlig og etisk forretningsstyring. ESG handler altså om langt mer enn miljø, og i vår ESG-rapport vil vi dokumentere hvordan vi jobber med disse temaene og hvilke ringvirkninger disse gir.

Åpenhetsloven

I tråd med åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 forplikter DRIV energi AS seg til å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom å kartlegge sin leverandørkjede, vurdere virksomhetens bidrag til potensielle eller faktiske negative konsekvenser, og utføre tiltak for å begrense eller hindre slike. I tillegg vil DRIV energi AS påse at allmennheten ved forespørsel får tilgang til informasjon om nevnte prosesser.

Redegjørelsen for virksomhetens aktsomhetsvurderinger vil publiseres innen 30. juni hvert år (første gang 30. juni 2023). I lenken under kan du finne vår redegjørelse.