DRIV energi AS’ s forpliktelse til å handle i tråd med åpenhetsloven

I tråd med åpenhetsloven som trådte i kraft 1.07.22 forplikter DRIV energi AS seg til å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom å kartlegge sin leverandørkjede, vurdere virksomhetens bidrag til potensielle eller faktiske negative konsekvenser, og utføre tiltak for å begrense eller hindre slike. I tillegg vil DRIV energi AS påse at allmennheten ved forespørsel får tilgang til informasjon om nevnte prosesser.

Redegjørelsen for virksomhetens aktsomhetsvurderinger vil publiseres innen 30. juni hvert år, og første gang 30.juni 2023.

Åpenhetsloven – redegjørelse 20.06.23.


Styret i DRIV energi AS