DRIVfondet

I DRIV ønsker vi å bidra til distriktenes beste, slik at næringslivet kan utvikle seg trygt, også utenfor de store byene. DRIV støtter aktiviteter i distriktene, som får folk, miljø og næringsliv til å spille godt sammen.