Miljø og ansvarlig forbruk

DRIV tar samfunnsansvar for at ytre miljø ikke blir skadet. Vi skal være tydelige på hva vi gjør, og produktene vi tilbyr blir stadig grønnere. Vi skal bidra til å holde distriktene i gang frem til teknologien gjør det mulig for alle å kjøre elektrisk eller drifte utslippsfritt. DRIV er ISO-sertifisert innen både miljø og kvalitetsbasert styring og ledelse.