Mindre ulikhet

DRIV støtter tiltak som reduserer forskjeller, forebygger utenforskap og bedrer mulighetene for grupper som trenger det. Vi vil gjerne hjelpe alle, men barn og ungdom står våre hjerter ekstra nært.