Sterke lokalsamfunn

Så lenge næringsliv, landbruk og folk generelt i distriktene har behov for våre produkter, vil DRIV være der. Vi ønsker også å bidra til lokalsamfunnet gjennom DRIVfondet, og deler ut midler til samfunnsnyttige formål hvert kvartal.