Om DRIV energi

Næringslivet skal få utvikle seg trygt, også utenfor de store byene, så folk kan fortsette å bo og jobbe der de ønsker. Vi mener dette forutsetter like muligheter for tilgang på energigivende råvarer. «Drivstoff der du er» er vårt løfte om å gjøre drivstoff tilgjengelig. Derfor finnes de fleste av våre stasjoner i distriktene, der folk bor og ferdes.

Hver eneste dag jobber alle i DRIV energi for at du som kunde skal få den hjelpen du trenger, når du trenger det.

Vi leverer drivstoff, smøremidler og biofyringsolje til både privatmarkedet, landbruket, storindustri, Forsvaret og offentlig sektor.

Våre sjåfører har god lokalkjennskap i distriktene, og ikke bli overrasket om de husker deg med fornavn.

Som en liten, men betydelig, norsk aktør i et stort marked, er det spesielt verdiene våre – rettesnorene – som gjør oss konkurransedyktige. Våre verdier er avtalefasthet, gjennomføringsevne, respektfulle, entusiastiske og endringsvillige.

VI HAR BLITT STØRRE OG FLERE!

I desember 2023 fusjonerte to firma inn i DRIV-familien: Trøndelag Diesel fusjonerte med DRIV energi Midt-Norge og Bjørkes Kjemi fusjonerte med DRIV energi AS.

Det gjør at du nå finner oss på flere kontorlokasjoner. Her følger en liten oversikt:

DRIV energi Midt-Norge AS, org nr 997 336 569
Hovedadresse: Hotellgata 4, 7500 Stjørdal
Lokasjon Fosen: Industrigata 21, 7130 Brekstad
Lokasjon Verdal: Valborgveien 1, 7657 Verdal

DRIV energi AS, org nr 992 067 462
Hovedadresse: Loe Bruk 16, 3300 Hokksund
Kjemifabrikk Kongsvinger: Carsten E. Rosenvinges veg 6, 2212 Kongsvinger
Lokasjon Moreppen v/Elstad Oljesenter: Ulvedalsvegen 6, 2030 Nannestad

DRIV energi Hallingdal AS, org nr 981 897 145
Adresse: Søre Øygardsvegen 241 , 3550 Gol