DRIVfondet

SØK MIDLER TIL ENGASJEMENT I DISTRIKTENE!

I DRIV ønsker vi å bidra til distriktenes beste. Slik at næringslivet kan utvikle seg trygt, også utenfor de store byene. Så folk kan fortsette å bo og jobbe der de ønsker. DRIV får lov til å samarbeide med de beste folka i Distrikts-Norge. Vi er distriktenes foretrukne drivstoffpartner. DRIV vil støtte aktiviteter i distriktene, som får folk, miljø og næringsliv til å spille godt sammen. 

Nå kan du søke midler hvert kvartal – fra DRIVfondet.
Søknadsfrist utlyses gjennom Facebook; @drivenergi og på nettsiden her. 
Formål for søknad kan være; idrett, interesseorganisasjoner, lokale arrangementer og initiativ, lokale behov for noe som kan være til nytte for mange….egentlig bare fantasien som setter grenser.

Midlene gis til formål som:
* Opererer i et distrikt på Østlandet, i Midt-Norge eller Vestland
* Viser gjennomføringsevne og respekt for folk, samfunn og natur
* Er tidsbegrenset og/eller har et spesifikt engangs kostnadsmål, altså ikke tradisjonell sponsormodell gjennom et helt år
* Er til nytte for flere enn en person, altså støttes ikke enkeltutøvere
* Engasjerer frivilligheten i Frivillighetens År 2022!

Søknadsskjema og frist for Q3 blir annonsert i juli/august. 

Tildelinger hittil i 2022:

Q1
Arena Grønkjær:
En flott utendørs aktivitetsarena i Notoddens dype skoger. Her samles mosjonister og sportsutøvere hele året. Anlegget er spesielt tilpasset paraidrett og er i ferd med å bli godkjent nasjonalt anlegg for paraidretten i Norge. Vi bidro med midler til ferdiggjøring av skogssløyfe for turløypene.

CRUX Øvre Eiker:
Stiftelsen tilbyr arbeidstrening og sosialisering for mennesker som faller utenfor pga ulike livsutfordringer. DRIVfondet bidro til at brann- og førstehjelpskurs kunne gjennomføres for alle ansatte og deltagere.

Vestfossen Idrettsforening:
DRIVcamp ble gjennomført i vinterferien, som et gratis aktivitetstilbud for ungdom i området. Lavterskel aktivitet og hygge for alle barn og ungdom, hvor også ungdom i idrettslaget var hyret som aktivitetsledere.

Q2
Norges Bygdeungdomslag:

Landsstevnet arrangeres på Stange 19.-24.juli. Det samles 2000 ungdommer fra alle de små bygdeungdomslagene rundt i Norge, ungdom som brenner for levende bygder og bærekraftig fremtid i distriktene. DRIV er med på laget.

Kongsberglekene 27.august
Et arrangement med mål om å skape idrettsglede og felleskap for utviklingshemmete i alderen 12 år og oppover. Vi gleder oss!