DRIVfondet

– neste søknadsfrist utlyses i oktober

SØK MIDLER TIL ENGASJEMENT I DISTRIKTENE!

I DRIV ønsker vi å bidra til distriktenes og samfunnets beste. Slik at næringslivet kan utvikle seg trygt, også utenfor de store byene. Så folk kan fortsette å bo og jobbe der de er. DRIV får lov til å samarbeide med de beste folka i Distrikts-Norge. Vi er distriktenes foretrukne drivstoffpartner. DRIV vil støtte aktiviteter som får folk, miljø og næringsliv til å spille godt sammen. 

Formål for søknad kan være; idrett, interesseorganisasjoner, lokale arrangementer og initiativ, gjerne lokale behov for noe som kan være til nytte for mange….

Midlene gis til formål som:
* Opererer i et distrikt på Østlandet, i Midt-Norge eller Vestland
* Viser gjennomføringsevne og respekt for folk, samfunn og natur
* Er tidsbegrenset og/eller har et spesifikt engangs kostnadsmål, altså ikke tradisjonell sponsormodell gjennom et helt år
* Er til nytte for flere enn en person, altså støttes ikke enkeltutøvere
* Engasjerer frivilligheten i Frivillighetens År 2022!

Tildelinger hittil i 2022:

Q1
Arena Grønkjær, kr 100.000
En flott utendørs aktivitetsarena i Notoddens dype skoger. Her samles mosjonister og sportsutøvere hele året. Anlegget er spesielt tilpasset paraidrett og er i ferd med å bli godkjent nasjonalt anlegg for paraidretten i Norge. Vi bidro med midler til ferdiggjøring av skogssløyfe for turløypene.

CRUX Øvre Eiker, kr 20.000
Stiftelsen tilbyr arbeidstrening og sosialisering for mennesker som faller utenfor pga ulike livsutfordringer. DRIVfondet bidro til at brann- og førstehjelpskurs kunne gjennomføres for alle ansatte og deltagere.

Vestfossen Idrettsforening, kr 30.000
DRIVcamp ble gjennomført i vinterferien, som et gratis aktivitetstilbud for ungdom i området. Lavterskel aktivitet og hygge for alle barn og ungdom, hvor også ungdom i idrettslaget var hyret som aktivitetsledere.

Q2
Norges Bygdeungdomslag, kr 60.000

Landsstevnet arrangeres på Stange 19.-24.juli. Det samles 2000 ungdommer fra alle de små bygdeungdomslagene rundt i Norge, ungdom som brenner for levende bygder og bærekraftig fremtid i distriktene. DRIV er med på laget.

Kongsberglekene 27.august, kr 75.000
Et arrangement med mål om å skape idrettsglede og felleskap for utviklingshemmete i alderen 12 år og oppover. Vi gleder oss!

Q3
Rocket Man – Øvre Eiker, kr 150.000

Et prosjekt som fanger opp barn og ungdom som står i fare for å falle utenfor felleskapet eller sliter med å finne sin plass i livet. Prosjektet som ble startet i Eidanger kommer nå til Øvre Eiker og vi er stolt medspiller:-)