DRIVfondet 2022 

SØK MIDLER TIL ENGASJEMENT I DISTRIKTENE!

I DRIV ønsker vi å bidra til distriktenes beste. Slik at næringslivet kan utvikle seg trygt, også utenfor de store byene. Så folk kan fortsette å bo og jobbe der de ønsker. DRIV får lov til å samarbeide med de beste folka i Distrikts-Norge. Vi er distriktenes foretrukne drivstoffpartner. DRIV vil støtte aktiviteter i distriktene, som får folk, miljø og næringsliv til å spille godt sammen. 

Nå kan du søke midler hvert kvartal gjennom 2022 – fra DRIVfondet.
Søknadsfrist utlyses gjennom Facebook; @drivenergi og på nettsiden her. 
Formål for søknad kan være; idrett, interesseorganisasjoner, lokale arrangementer og initiativ, lokale behov for noe som kan være til nytte for mange….egentlig bare fantasien som setter grenser.

Midlene gis til formål som:
* Opererer i et distrikt på Østlandet, Midt-Norge eller Vestland
* Viser gjennomføringsevne og respekt for folk, samfunn og natur
* Er tidsbegrenset og/eller har et spesifikt engangs kostnadsmål, altså ikke tradisjonell sponsormodell gjennom et helt år
* Er til nytte for flere enn en person, altså støttes ikke enkeltutøvere
* Støtter frivillighet og ideell virksomhet

Neste mulighet for å søke midler blir annonsert i slutten av mars. Følg med!

Slik ble første kvartals tildeling av midler fra DRIVfondet. Vi kan med stolthet presentere:

Arena Grønkjær i Notodden, Telemark
Anlegg for idrett, aktivitet, turmuligheter og folkehelse. DRIVfondet sørger for ferdiggjøring av en skogssløyfe som muliggjør verdenscup i rulleski og generelt øker tilbudet for alle grupper. Arenaen er laget med minst mulig inngripen i naturen.

CRUX Øvre Eiker
Gjennomfører brann- og førstehjelpskurs via Røde Kors, for ledere og deltagere. Stiftelsen tilbyr aktivitet og jobbtrening for folk med ulike utfordringer i livet.

Vestfossen Idrettsforening
Arrangerer DRIV-camp i vinterferien, et gratis aktivitetstilbud for alle mellom 7-14 år. Ungdom i klubben hyres som aktivitetsledere. En hyggelig sosial og aktiv arena!