AdBlue – få orden i regnskapet!

Både klimaregnskap og firmaregnskap krever oversikt over hvor mye drivstoff og AdBlue det forbrukes.

Yrkessjåfører tanker daglig diesel langs veiene våre. De samme bilene trenger AdBlue, benyttet i veitransport i Norge siden 2015. AdBlue kan med den rette teknologien redusere utslipp av farlige stoffer med hele 90%. Med firmaavtale hos DRIV får du god oversikt!

DRIV tilbyr AdBlue på pumpe ved snart 35 av sine selvbetjente drivstoffstasjoner.

Har er egentlig AdBlue?

AdBlue er et vannbasert hjelpestoff som sprøytes inn i eksosen for å redusere utslipp av CO2 og NOx fra dieseldrevne motorer. Væsken omdanner skadelig nitrogenoksid (NOx) fra dieseleksosen ved hjelp av katalysatorteknologi, til harmløst nitrogen og damp. AdBlue har blitt brukt i Norge siden nye EØS-krav i 2015, for alle dieseldrevne kjøretøy over en viss størrelse, og er nå vanlig også på nyere diesel personbiler med Euro6 motor. Derfor er behovet stadig økende langs veiene, også i personbilmarkedet.

AdBlue fra pumpe

DRIV tilbyr AdBlue fra pumpe ved 32 drivstoffstasjoner – det betyr tilgjengelig og enkel påfylling for yrkessjåfører, og for privatkunder med nyere dieselbiler. Få god oversikt på forbruket med firmaavtale og detaljert faktura hver 14.dag – med kundekort hos DRIV. Se vårt stasjonskart nedenfor, og finn drivstoff og AdBlue-punkter langs veien.