Kundeprofil

Gjengen som gir «bånn gass» uansett vær og forhold

– Vi har en sentral rolle for at folk skal komme seg trygt frem på veiene. Snøvær, flom, skred, og andre naturforhold skaper plutselig «bånn gass» i driften vår. Det er dette vi lever for, sier Espen Fåne i Nordic Road Services AS Numedal.

Espen Fåne i NCC Numedal

Espen og gjengen i Nordic Road Services lever og ånder for at vi alle skal komme oss trygt frem på veien.

Espen Fåne startet i 2015 som prosjektleder for NCC. Siden den gang har Nordic Road Services AS Numedal blitt skilt ut som egen virksomhet for å ta seg av drift- og vedlikeholdsmarkedet i Numedal og omegn. I 2018 vant de en forlenget kontrakt med Statens Vegvesen for drift av fylkesveinett og gang/sykkelveier i Numedal, Hol i Hallingdal, og Øvre Eiker, Modum og Sigdal i midtfylket.

Nordic Road Services har stor bredde i tjenestetilbudet; asfaltering, brøyting, søppelrydding, feiing, inspeksjoner av veinett, fjellsikring, drenering, og mye mer. Syv ansatte jobber døgnet rundt med driftsoppdrag for å sikre veinettet.

Gode folk og tillit er nøkkelen

– For å lykkes er vi avhengige av gode folk, og maskiner vi kan stole på. For å få til dette har vi et sterkt fokus på å skape et inkluderende arbeidsmiljø, og sørger for gode avtaler på maskinpark og biler. Fra 2018 kunne vi oppbemanne virksomheten i Numedal og har opparbeidet en solid egen kompetanse på tjenester vi tidligere kjøpte inn. Vi får høre at vi er en løsningsorientert samarbeidspartner, som gir ekstra energi til å stå på hver dag.

Nordic Road Services eier selv deler av maskinparken for brøyting, mens resten er under leasing. Kravet er en standard om Euro6-motorer på maskiner og biler – motorer som er utslippsredusert via miljøstoffet AdBlue. Deler av bilparken er også elektrisk.

Hva med fremtiden?

– Vi ser at fremtiden bringer tøffere krav til kontrakter, gjennom miljøkrav, tøffe priser og reduserte subsidier. Det grønne skiftet gir muligheter for FoU-midler som stimulerer til bruk av fornybart drivstoff og elektrisk på sikt, sier Espen. Men det er hele tiden et kostnadsspørsmål hvor langt fremme man kan være til enhver tid.

Numedalskontrakten står frem til 2026. Så det er spennende år frem dit. Espen er en lyttende og tydelig leder for medarbeiderne og har fokus på at ting skal være forutsigbart for de ansatte.

– Vi er spente på hvilken utvikling vi ser i tiden frem til 2026 og hvilke muligheter som byr seg. Uansett gir vi «bånn gass»!

Kort om Nordic Road Services AS Numedal
  • Nordic Road Services AS Numedal er et heleid datterselskap av NCC konsernet
  • NCC er et nordisk bygg- og anleggsselskap som opererer i hele verdikjeden. De utvikler næringseiendommer og bygger boliger, kontorer, industribygg og offentlige bygninger, veier og anlegg samt annen infrastruktur.
  • Nordic Road Services AS Numedal tar seg av drift- og vedlikeholdsdelen av vei og infrastruktur.