Hva velger jeg – er E10 ok?

Stort sett alle bensinbiler kan fortsatt kjøre på 95 oktan merket som E10

Foto: lånt fra Drivkraft Norge

Bioinnblanding skaper usikkerhet hos bensinkunder

Myndighetene bestemte i år å øke andelen bioetanol til 10% i 95 oktan bensin. Dette gjøres av miljøhensyn, i henhold til standarder i EU-direktivet. Det har vært tydelig usikkerhet rundt hvilke motorer som er rigget for etanolinnhold på 10% –  såkalt; «E10». Drivkraft Norge kommuniserer at bensinbiler fra 2011 og nyere kan tanke E10 med trygghet. Men har man eldre biler, båter og andre maskiner/kjøretøy bør det sjekkes med produsenten  hva som er anbefalt. Sjekk gjerne først i tanklokket eller instruksjonshåndboken.

Hvor finner jeg informasjon?

Drivstoffaktører i Norge er pålagt å tilby 95 blyfri bensin med 10% bioetanol. Men det finnes fortsatt 98 oktan bensin mange steder, uten etanolinnhold. Norge er et av mange land i Europa som innfører E10-standarden for 95 oktan bensin, og det tar litt tid før det norske markedet blir vant til hva dette betyr for vår maskinpark. Drivkraft Norge deltar aktivt i standardiseringsarbeidet og har grundig informasjon for alt som gjelder standarden E10: