Farget Diesel

Farget Diesel er en ren diesel tilsatt farge uten veiavgift for bruk på anleggsmaskiner og i jordbruket. Anleggsdiesel, landbruksdiesel eller avgiftsfri diesel er andre ord som også brukes om farget diesel.

Sikkerhetsdatablad fra EcoOnline til drivstoff finner du her.

Bestill her