DRIV-pris er ikke helt som annen drivstoffpris

Lei av rampete drivstoffpriser? Føler du deg lurt når prismasten viser 3 kroner mindre etter du har tanket bilen? Les om hvordan DRIV sine priser skiller seg fra våre konkurrenter, og hvorfor.

Hva som ligger bak prisene

Drivstoffpriser er noe de fleste er opptatt av. I et samfunn hvor ting blir betydelig dyrere, har også drivstoffprisen påvirkning på vår økonomi. Drivstoffprisene varierer som en karusell på et godt besøkt tivoli. Men hvordan er egentlig prisen i masta sammensatt?

Drivstoffprisen er stort sett en miks av; innkjøpspris, merverdiavgift og andre avgifter. På toppen kommer transportkostnader fra drivstoff-lager ut til den enkelte pumpen der du tanker.

En margin er tillagt, som sørger for at leverandøren er levedyktig og tjener penger. Når prisen i masta er jevnt høyere i markedet, er det innkjøpsprisen som oftest er synderen – slik vi har opplevd når det er store uroligheter i verden. Men når prisene hopper høyt og lavt annenhver dag, kan vi ikke skylde på innkjøpsprisen. Her er det konkurransefaktoren, og oftest prisjusteringene blant de store kjedene, som spiller oss et puss.

Stabile marginer

Det er begrenset hvor store svingninger det egentlig er i drivstoffets innkjøpspris fra dag til dag. Derfor velger vi i DRIV å være mer ærlige med kundene. Vår drivstoffpris varier med oljeprisen og marginen vår er stort sett den samme. Når markedet er på konkurranse-karusellen, hvor prisene varierer med 3-4 kroner og det skiftes priser 5 ganger om dagen, velger vi å være mer jevne.

Kundene sier at de opplever DRIV som en mer velvillig tilbyder, med jevne og fornuftige priser. Når øyeblikks-konkurransen presser prisen lavt, vil DRIV kanskje ligge noe høyere. Når de andre skal hente inn marginer, vil vi alltid ligge lavere i pris. Og dersom du er lei av å følge med på når markedet er opp eller ned, kan DRIV love et trygt prissystem som gir et stressfritt og langsiktig godt valg for deg som kunde.

Altså – mindre priskarusell og mere jevnt driv.