HVO – en ny generasjon fornybart drivstoff

Med det grønne skiftet blir fornybart drivstoff tatt mer i bruk, både i egne tankbiler, og hos våre kunder – noe som gleder oss stort!

Mer om vårt fokus på miljø finner du her.

bilde av tankbil for hvo

Flemming kjører DRIV-tankbil på fornybar diesel. Gi han gjerne et vink om du ser han på veien.

Vi er leverandør av HVO-diesel (hydrotreated vegetabile oil). Et produkt som reduserer C02-utslippet for driften med inntil 90%.

HVO 100, også kalt syntetisk biodiesel, kjøres ut blant annet til anleggsvirksomheter, og de fleste dieselmotorer kan benytte HVO etter godkjenning fra kjøretøyprodusenten.

Avansert HVO er produsert av avfall, og har derfor en ekstra miljøgevinst. Dieselerstatningen kan også benyttes som biofyring i næringsvirksomhet og private boliger.

Fornybar diesel på pumpe

Flere av våre transportkunder har konvertert sine biler til HVO. Derfor tilbyr vi nå fornybar diesel fra pumpe ved flere av våre DRIV-stasjoner på Østlandet.