Kjemifabrikkens arbeidsteam – fra venstre; Pierre (fabrikksjef), Marcel, Marius, Terje og Marius

Livet på fabrikken

– En dag på fabrikken starter med en kaffekopp og en hyggelig prat. Men når leveransene venter utenfor, går vi gjerne direkte til arbeidet.

Terje har jobbet i lager- og produksjonsyrket så lenge han kan huske. Og er den med lengst erfaring i fabrikkteamet på Kongsvinger.

– Vi er en effektiv gjeng. Men vi prøver å samles til felles lunsj hver dag. Gjengen har en lett og ledig tone og vi trives i hverandres selskap.

Terje er alltid i full sving på lageret. Det er hans ansvar å påse at lagringen skjer på forsvarlig vis før produktene sendes ut til kunder.

Fabrikk i endring og fokus på menneskene

På fabrikken går ting i et høyt tempo, men hver del av produksjonsprosessen blir nøye kontrollert. Logistikkansvarlig Marcel, kan bekrefte at mye har skjedd siden fabrikkens begynnelse;
– Det var mye manuelt arbeid til å starte med. Blant annet var fylling av kanner og papp, og klistring av etiketter, manuelle arbeidsoppgaver. Siste året har mange endringer skjedd, vi har fått bedre maskinpark og har en mer effektiv arbeidslinje for alle produkter. Ikke minst har vi en tydelig leder.

Fabrikksjef Pierre Öberg, har bakgrunn fra Volvo og møbelprodusenten Vestre. Han er opptatt av menneskene i fabrikken; at de skal føle seg ivaretatt og ta del i gode arbeidsprosesser.

– Vi har effektivisert med få midler de siste årene. Men nå i høst har vi oppgradert maskinparken og ansatt to nye i produksjonen, som var helt avgjørende for å bygge et godt team og øke fabrikkens kapasitet. Jeg er opptatt av mangfold og muligheter for alle, sier en tydelig engasjert fabrikksjef.
– Det er viktig med arbeid og utdanning for alle. Vi er en arbeidsplass med rom for forskjellighet og hvor man kan vokse sammen i team – uansett bakgrunn.

Noen dager i uken har fabrikken hjelp i medarbeidere fra Ny Vekst og Kompetanse; en non-profit kompetansebedrift med tilbud for de som har uføretrygd eller har havnet utenfor den ordinære skolegangen. Tilskuddet av arbeidskraften fra Ny Vekst er verdifullt for alle i teamet.

Fabrikksjef Pierre og logistikksjef Marcel arbeider også i produksjonslinjen for spylervæske på papp. Alle tar i et tak og er en del av teamet «på gulvet».

Satsing på grønn kjemi

Kjemifabrikken på Kongsvinger ble startet av Bjørkes Kjemi i 2018.  Utgangspunktet var et sterkt engasjement for å produsere miljøstoffet AdBlue lokalt, og omsetningen har vokst fra seks millioner i 2018 til utrolige 90 millioner i 2023. I desember i år fusjonerte selskapet Bjørkes Kjemi AS med DRIV energi AS. Fabrikken på Kongsvinger er bare starten på eventyret. Planene er ambisiøse; DRIV energi ser for seg å flytte fabrikken til nybygg i 2025 og etablere to lignende kjemifabrikker andre steder i Norge. Målet er klart – å ha den største distribusjonsflaten i Norge for «grønn kjemi» som AdBlue og spylervæske.

Sirkulærøkonomien står i høysetet ved fremtidige planer, hvor DRIV vil sørge for miljøfremmende produkter, effektive verdikjeder, lavere miljøbelastning ved produksjon og distribusjon, og arbeidsplasser lokalt der fabrikkene etableres.

Marius og Marius

Praten går livlig rundt bordet i lunsjpausen. De to nyansatte – som begge heter Marius – er i energisk prat med de to veteranene; Marcel og Terje. Den ene Marius kan fortelle at han tidligere har jobbet i H-vinduet og for Hydro. Men at jobben i kjemifabrikken passer han aller best, hvor han har ansvar for sikker pakking av varene

– Dette er en aktiv jobb hvor vi er i gang hele dagen. Arbeidsoppgavene er forutsigbare, det passer livsstilen min godt. Og dagene bare flyr!, smiler han fornøyd.

Marius «nummer to» er utnevnt til å være «den som har full kontroll» på den nye produksjonsmaskinen i fabrikken. Han har bakgrunn fra jobb som rørlegger og fra Byggmax-kjeden, han mener det er nyttig med variert erfaring i fabrikkarbeidet.

Da fabrikken søkte etter nye medarbeidere i høst, var Marius’ene to av 55 søkere til stillingene.

Marius’ene er glade i jobben sin og synes arbeidsdagene går raskt.

Gyllen fremtid med grønt driv

Alle i fabrikken er enige om at de gleder seg til ny fabrikk i 2025. Kjemifabrikken skal flyttes mer sentralt på Østlandet, til et nybygg hvor produksjonen har alle tilgjengelige forutsetninger for å vokse; det blir nye maskiner for å automatisere, øke volum og møte etterspørselen i markedet. Fusjonen med DRIV energi gir betydelig støtte fra et konsern med solid omsetning, høy investeringsvilje og en bedriftskultur som understreker at alle er like viktige.

Livet på fabrikken har mye spennende i vente!

FAKTA

Kjemifabrikken på Kongsvinger produserer AdBlue, et miljøstoff som tilføres dieselmotorer; Euro6-motorer og nyere. Stoffet reduserer det skadelige utslippet fra dieselmotorer med hele 90%.

Fabrikken leverer spylervæske i alle format, blant annet 2-litere på miljøvennlig papp.

Annen kjemi som leveres er frostvæske, bremsevæske og smøremidler.

DRIV energi kjemifabrikk ligger i Carsten E.Rosenvinges veg 6, 2212 Kongsvinger