HVO Offroad

HVO bioolje er et biobasert drivstoff som fremstilles gjennom hydrering av fornybar råvare og betegnes ofte som HVO (hydrogenerert vegetabilsk olje). Sertifisert etter bransjestandard EN 15940.

Bruksområder

Brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for fornybart drivstoff – HVO. Produktet er i sin kjemiske oppbygning stort sett identisk med fossil diesel, men siden gjeldende dieselstandard  ikke helt oppfylles, kreves det godkjenning fra motorprodusenten. Varianten HVO Offroad tilbys bruk utenfor vei, HVO 100 er ment for veibruk. Offroad-versjonen benyttes også som fyringsolje.

Fordeler

HVO er et av drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i fossile CO2-utslipp., med inntil 88% reduksjon. HVO gir også en ekstra miljøgevinst, siden det er produsert av avfall.

Produktet er tilsatt smørende additiv som minimer slitasje i drivstoffsystemet.

Innhold

HVO er utelukkende fremstilt av fornybare råvarer som vegetabilske oljer, trevirke og animalsk fett og oppfyller standarden for Parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling.

HVO 100

HVO bioolje er et biobasert drivstoff som fremstilles gjennom hydrering av fornybar råvare og betegnes ofte som HVO (hydrogenerert vegetabilsk olje). Sertifisert etter bransjestandard EN 15940.

Bruksområder

Brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for fornybart drivstoff – HVO. Produktet er i sin kjemiske oppbygning stort sett identisk med fossil diesel, men siden gjeldende dieselstandard  ikke helt oppfylles, kreves det godkjenning fra motorprodusenten. Varianten HVO Offroad tilbys bruk utenfor vei, HVO 100 er ment for veibruk.

Fordeler

HVO er et av drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i fossile CO2-utslipp., med inntil 88% reduksjon. HVO gir også en ekstra miljøgevinst, siden det er produsert av avfall.

Produktet er tilsatt smørende additiv som minimer slitasje i drivstoffsystemet.

Innhold

HVO er utelukkende fremstilt av fornybare råvarer som vegetabilske oljer, trevirke og animalsk fett og oppfyller standarden for Parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling.

Farget diesel

Farget diesel er en ren diesel tilsatt farge uten veiavgift for bruk på anleggsmaskiner og i jordbruket. Anleggsdiesel, landbruksdiesel eller avgiftsfri diesel er andre ord som også brukes om farget diesel. Vi leverer farget diesel sertifisert etter bransjestandard EN 590.

AdBlue®

AdBlue® brukes til å redusere NOx-utslipp i kjøretøy. AdBlue® omdanner skadelig NOx fra dieseleksosen til harmløst nitrogen og damp og reduserer derfor betraktelig utslippene av nitrogenoksider (NOx), som er en kilde til atomosfærisk forurensning. Alle Euro6 motorer har påfylling for AdBlue®.

95 Blyfri

Standard 95 oktan blyfri bensin hentet fra godkjente depoter i Norge. Inneholder 10% etanol og er sertifisert etter bransjestandard EN 228.

Autodiesel

Vi leverer diesel av høy kvalitet som møter alle kravene satt i Norsk Bransjestandard for Autodiesel, EN 590.