AdBlue®

AdBlue® brukes til å redusere NOx-utslipp i kjøretøy. AdBlue® omdanner skadelig NOx fra dieseleksosen til harmløst nitrogen og damp og reduserer derfor betraktelig utslippene av nitrogenoksider (NOx), som er en kilde til atomosfærisk forurensning. Alle Euro6 motorer har påfylling for AdBlue®.